ลงชื่อจองอาวุธปืน

โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการกรมการปกครอง

ปืนที่คุณเลือก : Glock 19 รุ่น MARINER ขนาด 9 มม. สีดำ
* จำเป็นต้องกรอก


ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลการทำงาน
ข้อมูลที่อยู่ส่งเอกสาร